Mi történik velünk a halál után?

Írta: Katona Béla - 2010. január 15. péntek, 22:00

Hit nélkül az ember egyszerűen ezt mondja: semmi, csak mindaz, ami maradt belőlünk lassan lebomlik. Egy kis képzeleterővel, pedig bármilyen irányba szárnyalhatna az ember fantáziája egészen a reinkarnációig. De mi a valóság? A "bármi megtörténhet" nem kielégítő és nem pontos válasz. A "semmi sem történik" pedig könnyelmű válasz, mert nincs benne a valóságkeresés, csak ami pillanatnyilag látszik, abból indul ki, hasonlóan sok tudománytalan nagy emberi tévedéshez. Ha a szívünk hajlik a hitre, fontos, hogy a Biblia erről mit mond.

Úgy tűnik, mintha lenne egy "átmeneti" menny és "átmeneti" pokol, ahol az ember helyzete már nem változik meg, a felette kimondott minősítés, azaz ítélet végérvényesen életbe lép, ugyanakkor annak súlya az "új ég és az új föld" megjelenésekor teljesedik ki. Jel 21:1 "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé."  Mt 25:46 "És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”" Jn 3:36 "Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta"

Néhány bibliai idézet, amely arra mutat, hogy haláluk után Istenhez mennek azok, akik az Övéivé válnak életük folyamán a belé vetett hit által: Jn3:16-18 "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."; 2Kor 5:6-8 "Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz"; Fil 1:23 "Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél;"; 1Kor 15:50-54 "Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!"; 1Thessz 4:13-17 "Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk."

Néhány bibliai idézet, ami az ember lehetséges halál utáni örök szenvedéséről beszél: Lk 16:22-24 "Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban." és Jel 20:11-15 "És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették."

Rendkívül fontos belátnunk, hogy hangsúlyozottan beszél a Biblia ítéletről, amit Isten tökéletes és igazságos módon tart meg. Világosan kell látnunk, hogy a halálunk után beállt állapot már változtathatatlan, a kegyelem, mint esély a jelen életünk valósága, a hit most kap szerepet.

Megosztás

Vissza

 

Névnap

Ma 2014. április 20., vasárnap, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Következő alkalom

Nincs esemény

Következő események

Kézműves délután
2014. május. 17. szombat,
16:00 - 18:00

Kézműves délután
2014. június. 21. szombat,
16:00 - 18:00

Egymásra hangolva

 

Egymásra hangolva

Legfrissebb albumunk

Heti lehetőségek

Te honnan hallottál...

a Tázlári Baptista Gyülekezetről?
 

Jelenleg online

Oldalainkat 188 vendég böngészi

Eseménynaptár